Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Партия За Против Въздържал се Отсъства
Заглавие Дата и час
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 21(става пар.29) 2009-11-26 13:39:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 22 (става пар.30) 2009-11-26 13:40:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 23 (става пар.32) 2009-11-26 13:42:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 24 (става пар.31) 2009-11-26 13:46:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 25 (става пар.33) 2009-11-26 13:50:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 26 (става пар.34) 2009-11-26 13:56:00 UTC
Регистрация 2009-11-27 09:04:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 27 (става пар.35) 2009-11-27 09:12:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 28 и 29 (става пар.36 и 37) 2009-11-27 09:13:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 30 (става пар.38) 2009-11-27 09:13:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 31 (става пар.39) 2009-11-27 09:14:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 32 (става пар.40) 2009-11-27 09:17:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 33 (става пар.41) 2009-11-27 09:20:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 34 (става пар.42) 2009-11-27 09:20:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 35 (става параграф 43) 2009-11-27 09:42:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 44 2009-11-27 09:43:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 36 (става параграф 45) 2009-11-27 09:44:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 37 (става параграф 46) 2009-11-27 09:45:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 38 (става параграф 47) 2009-11-27 09:46:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 39-42 (става параграф 48-51) 2009-11-27 09:47:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 43 (става параграф 52) 2009-11-27 09:48:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 44 и 45 (става параграф 53 и 54) 2009-11-27 09:49:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- нов параграф 55 2009-11-27 09:51:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 46 (става параграф 56) 2009-11-27 09:52:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 47 (става параграф 57) 2009-11-27 09:53:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене-нов параграф 58 2009-11-27 09:54:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 48 и 49 (става параграф 59 и 60) 2009-11-27 09:55:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 61 2009-11-27 09:56:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф 50(става параграф 62) 2009-11-27 09:56:00 UTC
ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове - второ четене- параграф нов 63 2009-11-27 09:57:00 UTC